Khi nhận được đơn hàng của tôi, nếu tôi không hài lòng với nó, tôi có thể trả lại và nhận tiền hoàn trả?

Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào bạn có thể có . Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi đặt hàng . Tất cả các chi tiết thay đổi trên trang phục phải được thảo luận một cách cẩn thận trước khi gửi thanh toán . Các phép đo được thực hiện một cách cẩn thận.Chúng tôi sẽ không hoàn lại nếu chúng tôi làm chính xác theo yêu cầu của bạn trên email. Chúng tôi chỉ hoàn lại tiền nếu bạn không nhận được đơn đặt hàng của bạn hoặc chúng tôi không làm như thảo luận từ trước. Xin lưu ý rằng, chi phí vận chuyển và lệ phí chuyển đổi tiền sẽ không được hoàn trả.

Tôi có thể hủy bỏ đặt hàng sau khi gửi thanh toán và nhận lại tất cả tiền của tôi?

Không, bạn không thể. Chúng tôi thực hiện đặt hàng của bạn ngay lập tức sau khi nhận được thanh toán của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể hủy bỏ một đơn đặt hàng trong vòng 24 giờ sau khi gửi thanh toán. Việc chuyển đổi tiền VN sẽ không được hoàn trả và chúng tôi sẽ tính phí 10% thanh toán trên tổng số đơn hàng hủy bỏ.