Các mẫu áo dài được thiết kế theo yêu cầu khách đặt riêng.

Giảm giá!
3,000,000 2,500,000
Giảm giá!
3,800,000 3,200,000
4,000,000